حسام حس خوش زندگی

۱۹و۲۰ماهگی

1395/10/14 14:20
نویسنده : مامان حسام
105 بازدید
اشتراک گذاری

 

وقتی با بابام میرم پارک همش پیاده روی میکنم و میدوم ولی با مامانم فقط تاب بازی میکنم 

 

 

 

وقتی میریم بیرون اینجوری همه جارو دید میزنم 

از مهمونی برگشتیم خسته شدم  از قیافم پیداسبی حوصله

به به کیک و چایی په میچسبه خوشمزهخوشمزهلیوانمم خیلی کوچیکهخندهخنده

با داداشم دارم میرم ددر

 

اینم داداشمبوس خیلی دوسش دارممحبت

 

 

چون پسر خوبی هستم مامانم برام کیف خوشگل خریدهخوشمزه

 

آخه کی میرم مدرسهسوالسوالسوال

خیلی هم به کارای فنی علاقه دارم

مزاحم نشین حواسم پرت میشهقه قهه

هی شیر و باز و بسته کردی خیس آب شدیخسته خیلی عاشق اب بازی هستی

پسر خوشتیپ منی توومحبت

به کجا مینگری دلبندممتفکرمتفکر

 

 

پسندها (1)
نظرات (0) مشاهده جعبه ارسال نظر
انصراف